De Jordaan zelf met zijn bruine water is bijna nergens bereikbaar omdat hij de grens met Israël vormt.  Je kan wel een glimp opvangen van de Jordaan vanaf één van de bruggen die hem overspannen of bij de Doopplaats van Jezus.

Enkele kilometers ten noorden van de Dode Zee ligt Bethanië over de Jordaan, ook bekend als de Doopplaats van Jezus (in het Arabisch Al-Maghtas of “Plaats van de onderdompeling”).  Jarenlang lag deze plek in een verboden militaire zone aan de oever van de Jordaan (staande op de oever ligt de grens met Israël aan de andere oever).  Na het vredesverdrag tussen Jordanië en Israël in 1994 keerden archeologen terug en deden op een 2 kilometer lang gedeelte van Wadi Kharrar, ruim 20 vondsten.  Byzantijnse kerken, doopbassins uit de Byzantijnse en Romeinse periode, grotten die bewoond werden door monikken en herbergen die plaats boden aan tientallen pelgrims.  In Middeleeuwse pelgrims- en reisverslagen zijn precies dezelfde overblijfselen beschreven als hier zijn aangetroffen, en ook de topografische kenmerken komen overeen.  Op grond daarvan raakte men er snel van overtuigd dat Johannes de Doper (die zowel door moslims als christenen wordt vereerd) aan de oostoever van de Jordaan moet hebben geleefd, en hier hoogstwaarschijnlijk Jezus Christus gedoopt heeft.

Aan het bezoekerscentrum neem je een pendelbus die je een klein eindje in het gebied brengt.  Daarna keer je te voet door het gebied terug richting het bezoekerscentrum.

Tijdens de wandeling loop je langs de volgende bezienswaardigheden:

–  Tell Mar Elias oftewel de Heuvel van Elia waar volgens de overlevering de profeet Elia uit het Oude Testament ten hemel voer in een rijtuig met paarden van vuur.

–  Voor de heuvel werd in 1999 op de fundering van een Byzantijnse kerk een vrijstaande boog opgericht bestaande uit 63 stenen (Koning Hussein is 63 geworden).  In 2000 werd de kerk naar Paus Johannes Paulus II genoemd.  Vanaf deze plek zegende hij Jeruzalem in het westen en de berg Nebo in het oosten.

–  Doopbassins

–  Een Byzantijnse kerk en een laat-Byzantijnse kerk uit de 6de eeuw onder een moderne overkapping.  De apsis herbergt een zwarte meteoriet, misschien een herinnering aan de vurige hemelvaart van Elia, en een mozaïekvloer met Griekse inscripties.

–  Grote doopbassins (op 300 mensen berekend).

–  De Byzantijnse kerk van Johannes de Doper die door keizer Anastasius in de 6de eeuw werd gebouwd. De apsis en mozaïekvloer zijn nog herkenbaar.

–  De Johanneskerk, ingewijd in 2005 en gebouwd door de Grieks-Orthodoxe kerk die eigenaar is van de grond.

–  De Jordaanrivier.  Aan de overkant is de westelijke jordaanoever waar zich duidelijk een tweede doopplaats bevindt.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Jordanië)

Over de auteur

Scroll naar boven