Ten zuiden van de Domkerk (en oorspronkelijk één geheel met de Dom van Trier) bevindt zich deze kerk die samen met de Elisabethkirch in Marburg wordt beschouwd als de oudste gotische kerk van Duitsland.

Rond 1230 werd begonnen met de bouw van deze kerk waarvan een groot deel afgewerkt was in 1243. Om financiële redenen werd de kerk echter pas helemaal voltooid in 1260.
In 1492 werd op de vieringtoren een zeer hoge spits geplaatst die echter op 2 juli 1631 door een storm werd verwoest. Het schilddak dat daarna op de toren werd geplaatst werd vernield tijdens de tweede wereldoorlog die de kerk vrijwel volledig verwoeste. De wederopbouw vond plaats tussen 1946 en 1951.
In 1803 werden deze kerk en de Dom organisatorisch en liturgisch van elkaar gescheiden maar werd een speciale doorgang voorzien die beide kerken nog steeds met elkaar verbond.

Bijzonder de moeite aan het exterieur van de kerk is het westportaal en de gevel waar heel wat beelden op terug te vinden zijn:

– In het midden van het timpaan zie je de Maagd Maria met het pasgeboren Jezuskind op haar school en onder haar linkervoet vertrapt ze een draak.

– Links van de Maagd Maria staan de drie koningen en rechts van haar wordt de presentatie van Jezus in de tempel uitgebeeld.

– Rond het timpaan bevinden zich zes bogen met versieringen die de hiërarchie van de kerk voorstellen (engelen, bisschoppen, geestelijken, koningen en maagden).

– Aan elke zijde van de deuropening bevinden zich drie figuren. Aan de linkerzijde vind je Adam, Andreas en de personificatie van de kerk. Aan de rechterzijde vind je Eva, Johannes de Evangelist en de personificatie van de synagoge.

– Hoger aan de gevel boven het westportaal staan links Noah en rechts Abraham en weer daarboven zijn twee aan twee de beelden te zien van de vier profeten: Jesaja, Ezechiel, Jeremia en Daniel.

– Aan weerszijde van het centrale venster staan de engel Gabriel en Maria.

– In de geveltop staat een gekruisigde Christus geflankeerd door Maria en Johannes de Evangelist.

Het interieur van de kerk heeft de vorm van een Grieks kruis. Aan elke kant van de kerk bevinden zich twee kapellen die tussen vier apsissen zijn geplaatst waardoor de vorm ontstaat van een roos met twaalf kelkblaadjes.
In het interieur zijn enkele grafmonumenten bewaard gebleven nadat de meeste in de nasleep van de Franse revolutie werden verwijderd. Volgende grafmonumenten zijn nog te bezichtigen: het dubbele graf van de nevenTheodor en Theoderich von Horst overleden in respectievelijk 1624 en 1630 en het graf van domheer Karl von Metternich overleden in 1636.

In 1986 werd de Liebfrauekirche opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Duitsland)

Over de auteur

Scroll naar boven