Deze 118 meter boven de Rijn gelegen vesting is één van de grootste vestingen van Europa en kijkt uit op de samenvloeiing van de Rijn en de Moezel bij de Deutsches Eck.
De geschiedenis van deze vesting gaat zeer ver terug in de tijd. Omstreeks het jaar 1000 bouwden een zekere Ehrenbert op de heuveltop een kasteel. In het jaar 1139 werd deze vesting voor het eerst vernoemd in officiële documenten en dit als eigendom van de aartsbisschop van Trier die er burcht Helferstein aan toevoegde en het complex verder uitbouwde.
Door de jaren heen werd het gebouw zodanig uitgebreid en aangepast dat het langzaam aan veranderde in een fort. In 1799, na een belegering van een jaar, kwam het fort in handen van de Franse troepen die, nadat ze zich dienden terug te trekken uit dit gebied, het fort opbliezen in 1801 en dit om te vermijden dat andere vijandelijke legers het fort in handen zouden krijgen.

Van 1817 tot 1828 bouwden de Pruisen een nieuw fort op de Ehrenbreitstein-heuvel dat klaar voor gebruik in 1834. Het bleef tot 1890 dienst doen als onderdeel van de “Festing Koblenz” één van Europa’s omvangrijkste verdedigingswerken.

Tijdens de eerste wereldoorlog fungeerde het fort als militair hoofdkwartier en verhinderde de Amerikaanse generaal Henry Tureman Allen de vernietiging van het fort.

Tot 1923 waakten Amerikaanse troepen over het fort waarna de Franse troepen de bewaking ervan overnamen.

Op dit moment herbergt het fort een aantal musea zoals het “Landesmuseum Koblenz”, het “Haus der Archäologie” en “Haus der Fotografie”.
Daarnaast zijn er nog diverse exposities over de historie van de vesting.
In 2002 werd vesting Ehrenbreitstein opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Duitsland)

Over de auteur

Scroll naar boven