Op het Deense eiland Mon ligt de kerk van Fanefjord op een kleine heuvel.
Het kerkschip stamt uit de tweede helft van de 13de eeuw en in de jaren 1300 werden de kruisgewelven toegevoegd aan het schip. Het voorportaal en de toren werden rond 1500 voltooid en het koor werd toegevoegd omstreeks 1600. De afmetingen van de kerk zijn groot voor geen gemeenschap die destijds slechts driehonderd parochianen telde.
In 1825 werd de kerk gekocht door het landgoed “Klintholm” in wiens bezit de kerk bleef gedurende ongeveer 100 jaar.

De kerk bezit een groot aantal fresco’s die lange tijd verscholen bleven onder een kalklaag. Nadat men aan het einde van de 19de eeuw fresco’s in de kerk van Elmelunde had ontdekt, werden ook de fresco’s in de kerk van Fanefjord tussen 1932 en 1934 blootgelegd onder toezicht van het Nationaal Museum.
In 2009 werden de fresco’s grondig gerestaureerd en werden de oorspronkelijke kleuren hersteld. De oudste fresco’s bevinden zich ter hoogte van de triomfboog en werden rond 1350 geschilderd. Ze stellen de vier evangelisten voor en Sint Christoffel en Sint Joris.
De bekendste fresco’s zijn echter degene daterend uit 1500 die grote delen van het plafond en de bovenmuren bedekken. Ze stellen verhalen voor uit het oude en nieuwe testament. Kenmerkend aan de fresco’s zijn de warme kleuren variërend van donkerrood tot roodbruin tot geel, groen, grijs en zwart. Verder zijn de uitdrukkingsloze gezichten typerend van de slaperige mensen die naar links of rechts zijn gedraaid terwijl hun lichaam naar voren is gericht. Alle afbeeldingen zijn, net als het omringende metselwerk, versierd met sterren, planten en bomen.
De kunstenaar die de fresco’s schilderde staat bekend als de “Elmelunde-meester” omdat hij en zijn team ook de fresco’s in die kerk (en de Keldby-kerk) hebben geschilderd.
Verder is er in de kerk nog een koor dat vernieuwd werd in de 17de eeuw en een indrukwekkend altaarstuk, een preekstoel uit 1645 met het embleem van koning Christian IV en een uit hout gesneden beeld van Christus, Jacob, Petrus en één van de apostelen, een doopvont in laat-romaanse stijl met een klavervormig bekken en het in 1998 geïnstalleerde orgel met tien registers van Frobenius en zonen.

Enkele honderden meters ten zuiden van de kerk ligt de grafheuvel Gronsalen waarvan men denkt dat dit de laatste rustplaats is van koningin Fane en haar echtgenoot Gron Jaeger die volgens de overlevering 4000 jaar geleden zouden hebben geleefd.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Denemarken)

Over de auteur

Scroll naar boven