Wie op voorhand niets over deze kerk heeft opgezocht of erover heeft gehoord, zou de ingang van de kerk (een smeedijzeren deurtje in een huizenrij) zo voorbij lopen. Toch wordt deze kerk “La Iglesia de San Nicolas de Bari y San Pedro Martir” één van de mooiste kerken van de stad genoemd met als bijnaam “De Sixtijnse Kapel van Valencia” omwille van de hoeveelheid aan fresco’s.

Na de christelijke verovering in 1238 bood koning Jaime I deze plek aan aan de Dominicanen als klooster nadat ze hem vergezeld hadden. De Dominicanen wijdden de tempel aan San Nicolas. In de 15de eeuw werd de kerk uitgebreid tot een gotische tempel met een schip of middenbeuk, een rechthoekige plattegrond die in zes delen is verdeeld door lichte spitse dwarsbogen en zijkapellen in de gewelven.
Tegen het einde van de 17de eeuw begon Juan Bautista Perez Castiel met een barokke renovatie van de tempel.
Tussen 1667 en 1700 werden de fresco’s die het interieur van de tempel bedekken, geschilderd door Dionis Vidal die zich baseerde op de plannen en schetsen van zijn mentor Antonio Palomino. De taferelen zijn verdeeld over zes holtes van een gewelf boven de zijkapellen in de kerk. Alles bij elkaar nemen de fresco’s in deze kerk meer dan 1904 vierkante meter in beslag (meer dan het dubbele van de fresco’s in de Sixtijnse Kapel).
Tijdens de burgeroorlog in jaren 1936-1939 liep de kerk ernstige schade op door de plunderingen en vernielingen.
In 2016 kende een grote renovatie zijn einde waarbij de kerk in al haar pracht werd hersteld en dit gesponsord door de Hortensia Herrero Foundation.

Volgende bezienswaardigheden zijn te vinden in het interieur van de kerk:

-in het middengedeelte staat een muurschildering op het plafond die een belangrijke gebeurtenis toont in de geschiedenis van Valencia. Links staat San Vicente Ferrer die Alfonso de Borja als baby vasthoudt. Hij beweert dat Alfonso profeet is en het pausdom zal bereiken. Rechts staat paus Calixto III afgebeeld die Alfonso heilig verklaard.

-Dionis Vidal en Antonio Palomino die de fresco’s schilderden en ontwierpen staan afgebeeld op de gevelmuur rechts van het grote roosvenster tussen een gouden stier en een baby.

-de koepel van de kerk is ingedeeld in 12 delen (zes aan beide kanten). Elk deel heeft een afbeelding uit de periode uit het leven van San Nicolas en het leven van San Pedro Martir.
Uit het leven van San Nicolas worden de volgende scènes afgebeeld: San Nicolas geneest een oude vrouw, Wonderen van de drie dienstmeisjes, De opstanding van een kind, De opstanding van drie kinderen en de bekering van de herbergier, San Nicolas vernedert Arius tijdens het Concilie van Nicea en De dood van San Nicolas.
Uit het leven van San Pedro Martir worden de volgende scènes afgebeeld: San Pedro leest de geloofsbelijdenis voor aan zijn oom de kathaar, San Pedro treedt toe tot de orde van predikanten, San Pedro laat een stomme jongen praten, San Pedro roept een wolk op om een luisteraar te bekeren, San Pedro het martelaarschap en De dood van San Pedro.

-12 kapellen met allemaal prachtige beelden, fresco’s, schilderijen van Spaanse kunstenaars en houtsnijwerk.

-het hoogaltaar met onder andere sculptuurbeelden van de twee heiligen aan wie de kerk werd opgedragen.

In 1981 werd de kerk uitgeroepen tot nationaal-artistiek historisch monument.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Valencia)

Over de auteur

Scroll naar boven