Nova Gorica

In 1948 kwam Gorica, eerst een Sloveense stad, onder Italiaans bestuur.  Het toenmalige Joegoslavië besloot om minder dan 10 kilometer verderop een nieuwe stad te …

Nova Gorica Read More »