Rosslyn Chapel

In Rosslyn Chapel is het verboden om foto’s te nemen.  Enkel de buitenkant van de kapel kan u fotograferen.  U kan echter prachtige foto’s van het …

Rosslyn Chapel Read More »