De Dom van Trier is de oudste bisschopskerk van Duitsland en werd vanaf 326 gebouwd door de Romeinse keizer Constantijn de Grote.
In de tweede helft van de 4de eeuw werd een deel van de oorspronkelijke kerk afgebroken en werd op de plaats waar de Dom zich nu bevindt een vierkant gebouw neergezet met een 45 meter hoge vlieringtoren. In het midden van het gebouw stonden 4 zuilen van bijna 12 meter hoog en 65 ton zwaar. In de eerste helft van de 5de eeuw werden deze zuilen neergehaald waarvan nog een klein gedeelte te vinden is voor het zuidwestelijke portaal.
Pas in de 6de eeuw werd deze kerk door bisschop Nicetius hersteld waarna de kerk met Pasen 882 bij een aanval van de Noormannen in brand werd gestoken. Bisschop Egbert (977-993) begon met de renovatie die door aartsbisschop Poppo von Babenberg (1016-1047) werd voltooid. De Dom kreeg toen ook zijn apsis en twee romaanse torens.
Op het einde van de 12de eeuw werd het oostkoor uitgebouwd en de reliek van de Heilige Tuniek werd in het hoofdaltaar geplaatst bij de altaarinwijding op 1 mei 1196.
Begin 18de eeuw werd aan het oostkoor een barokke kapel gebouwd waar de Heilige Tuniek werd opgehangen in een zilveren schrijn.

De plattegrond van de kerk is een rechthoek met twee halfronde uitstulpingen aan de oost- en westzijde. De afmetingen bedragen 112,5 op 41 meter waarmee de Dom het grootste religieuze bouwwerk is in Trier.

Volgende bezienswaardigheden zijn te vinden in het interieur:

– De drie Romaanse beuken met gotische gewelven.

– In de rechterzijbeuk is een Romaans timpaan te vinden die Christus voorstelt die wordt geflankeerd door Petrus en Maria.

– Rechts van het koor bevindt zich een Mariakapel met een sierlijke Mariabeeld uit de 16de eeuw.

– De schatkamer en de plek waar men door een opening in de muur een blik kan werpen op de kapel waar de Heilige Tuniek wordt bewaard.

– De sacramentskapel aan de linkerkant van het koor afgesloten met hekwerk dat de “Gouden Poort” wordt genoemd.

– Drie kerkorgels waarvan het hoofdorgel (het zwaluwnestorgel) dateert uit 1974 (hoewel het er veel ouder uitziet).

In 1986 werd de Dom opgenomen op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Duitsland)

Over de auteur

Scroll naar boven