Deze fjord maakt deel uit van een ondiepe fjordarm die door de aanleg van een dam is afgesneden van de Limfjord. Het noordelijke deel is drooggelegd en tegenwoordig heeft het Lonnerupfjord een oppervlakte van ongeveer 140 hectare.
Naast het fjord zelf omvat het reservaat een zone van 100 meter in het Limfjord ten zuiden van de dam. Richting het land wordt het reservaat omrand door weidegrassen, strandplanten en riet.
Lonnerup ligt direct ten westen van het wetenschappelijke reservaat en is een vogelbroedplaats en foerageergebied. Volgende vogels komen in het broedgebied voor: lepeleend, dubbele snavel en de grauwe gans. In het roerbos broeden onder andere knobbelzwanen en futen.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Denemarken)

Over de auteur

Scroll naar boven