Dit fort wordt voor het eerst genoemd ten tijde van de Macedonische koning Phillip II die opdracht zou hebben gegeven voor de bouw ervan op de heuvel.
Het fort vertoont sporen van verschillende tijdperken in de geschiedenis (Romeinse, Slavische, Ottomaanse en Byzantijnse) gezien het bouwwerk door de geschiedenis heen ontelbare keren werd gesloopt, uitgebreid en aangepast.

Het fort dat nu op de heuvel prijkt, stamt uit het einde van de 10de eeuw. De Bulgaarse keizer Samuil riep Ohrid uit tot de hoofdstad van de Macedonische Slaven en liet het fort, dat naar hem werd vernoemd, tussen 976 en 1014 bouwen op de resten van het oude fort.
Door de tijden heen werd het fort het slachtoffer van vernietigingen en de historische rol ervan eindigde eind 18de en begin 19de eeuw.

In 2000 werden archeologische opgravingen uitgevoerd op het terrein en stuitte men op belangrijke vondsten. Van het fort zijn niet alleen de funderingen maar ook grote delen van de verdedigingsmuren bewaard gebleven. De stadsmuur bestaat nog uit achttien torens, vier poorten en heeft een totale lengte van drie kilometer en heeft een hoogte van 3 tot 16 meter.
Het fort strekt zich 100 meter boven de zeespiegel uit.

In 2000 werden de wallen en de torens gerepareerd en gerestaureerd en werd het fort geopend voor het publiek.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Noord-Macedonië)

Over de auteur

Scroll naar boven