De “Three Cities” zijn de bakermat van de Maltese geschiedenis en gekend omwille van het authentieke eilandleven dat er te vinden is.

Cospicua is een versterkte havenstad en gemeente op Malta die bij de lokale bevolking beter bekend staat als Bormla.  Naast L-Isla (Senglea) en Vittorosia (Birgu) is ze de grootste van de drie steden.  In geografisch opzicht is het de middelste van de drie steden.
Ook hier liet de Orde van Malta zijn stempel achter. De verdedigingsmuur (waarvan de bouw begon in 1638 en 70 jaar in beslag nam) en de scheepswerf werden door hen gebouwd.
Cospicua is ook bekend als Belt-I-Immakulata of de “Stad van de Onbevlekte”, verwijzend naar de Onbevlekte Ontvangenis en de Maagd Maria die de patroonheilige is van de stad.  Elk jaar wordt dit op 8 december uitbundig gevierd.  In het oog springend is de Church of Our Lady of the Immaculate Conception.

Senglea (L-Isla) wordt op haar beurt ook wel “Citta Invicta” genoemd oftewel “Onoverwinnelijke Stad” omdat ze de invasie van de Ottomanen wist tegen te houden tijdens het Beleg van Malta in 1565.  De officiële naam van de stad (Senglea) is afgeleid van Grootmeester Claude de la Sengle die de stad bouwde.  Op 8 september is er in Senglea een groot dorpsfeest en op de derde zondag van juni vindt er een tweede festa plaats ter ere van Jezus.

Na Cospicua en Senglea vervolledigt Vittorosia (Birgu) de drie steden.  Birgu is een ommuurde stad die eveneens een belangrijke rol speelde tijdens het Beleg van Malta in 1565.  In 1530 maakten de  Ridders van Sint Jan van Jeruzalem bij aankomst in Birgu de hoofdstad omdat Mdina niet aan hun eisen voldeed.  Na het Beleg van Malta bouwde Grootmeester Jean Parisot de la Valette een nieuwe ommuurde stad aan de overkant van de haven en deze nieuwe hoofdstad kreeg zijn naam “Valletta”.  Na het Beleg van Malta gaven de ridders Birgu de naam “Citta Vittorosia” oftewel “Stad van de Overwinning”.
Goede Vrijdag wordt in Birgu gevierd met een grote processie evenals Paaszondag wanneer het beeld van de verrezen Christus door de stad wordt gedragen.  In oktober wordt het Birgu Fest georganiseerd en het Birgu by Candlelight.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Malta)

Over de auteur

Scroll naar boven