Op de Gellertheuvel vind je verschillende bezienswaardigheden.  Er is de Rotskapel (Sziklakapolna), de Citadel (Citadella), het Vrijheidsbeeld (Szabadsàg szobor) en het Gellert-monument (Szent Gellért).

Tegenover de ingang van het Gellért-badhuis staat een modern monument voor koning Stefanus met vlak daarbij de rots waarbij je via een natuurlijk grot de Rotskapel binnenkomt waarvan de achterste delen met explosieven uit de rotsen zijn uitgebroken. 
De kapel, die aan Maria is gewijd, behoort toe aan de enige katholieke orde die is gesticht in Hongarije (de Miniemen).  In 1926 werd hier de eerste kerkdienst gehouden en in 1931 was de bouw voltooid.  In 1934 werd nog een klein klooster bijgebouwd.  Tijdens de tweede wereldoorlog baden hier Poolse vluchtelingen waaraan een kleine Poolse kapel achteraan nog steeds herinnert.  Sinds 1989 is de kapel weer in gebruik voor kerkdiensten nadat ze tijdens het bewind van de communisten gesloten werd.

 

De Citadel (Citadella) is een vesting die op een 235 meter hoog bergplateau staat en die vrijwel het gehele plateau inneemt.  De opstand van de Hongaarse vrijheidsstrijders in 1848 werd een jaar later door de Oostenrijkers onderdrukt met behulp van het Russische leger.  Om de “weerspannige” bevolking angst en ontzag in te boezemen, werden er plannen gemaakt om verdedigingswerken aan te leggen.  Hiervan werd enkel de citadel gebouwd in 1854 door Hongaarse dwangarbeiders.  In juni 1854 vestigden Oostenrijkse troepen zich in de citadel.  Na 1867, toen Oostenrijk en Hongarije een unie sloten, nam de betekenis van de citadel af.  Aan het einde van de 19de eeuw kocht het stadsbestuur van Boedapest het overbodig geworden waarmerk van de Oostenrijkse onderdrukking op en liet symbolische een deel van de vestingsmuur slopen.  Sinds 1961 is de citadel geopend voor het publiek. Een expositie geeft informatie over de geschiedenis van de Gellertheuvel die zo’n 6000 jaar omvat.  Al is een bezoek aan de citadel alleen al de moeite waard omwille van het prachtige uitzicht op Buda en Pest vanaf de vestingsmuren.   
Ten westen van de citadel ligt het grote Jubileumpark dat werd aangelegd in 1967 bij de viering van het 50-jarig jubileum van de Russische Oktoberrevolutie. Elk jaar op 20 augustus wordt er bij de citadel een groot vuurwerk afgestoken als hoogtepunt van de Nationale Feestdag ter ere van de stichterskoning Stefanus I.

Het 14 meter hoge Vrijheidsbeeld is een werk van Zsigmond Kisfaludi Strobl, een vooraanstaand architect in zijn tijd, en werd in 1947 opgericht ter nagedachtenis van de bevrijding van het fascisme en de oorlog.  Strobl had de opdracht voor een monument
voor de overleden zoon van de Rijksbestuurder Miklos Horthy al gekregen tijdens de tweede wereldoorlog.  Maar na het ongelukkige verloop voor Hongarije in de oorlog werd de opdracht aangepast aan de nieuwe politieke situatie.  Hoewel na de oorlog ook de periode van de Sovjetoverheersing begon, werd na de omwenteling in 1989 het beeld niet afgebroken omdat het zo met het stadsbeeld versmolten was.
Aan de voet van de vrouwenfiguur met de palmtak staan nog twee andere beelden.  Het ene is de allegorie van de vooruitgang, het andere van de strijd met het kwaad.  De zwaar bewapende Sovjetsoldaat die aan de voet van de sokkel stond, zag men als een symbool voor het feit dat de in 1945 behaalde vrijheid maar betrekkelijk was geweest.  In 1990 werd de Sovjetsoldaat verwijderd net als andere beelden uit de tijd van het communisme en sloeg men die op in het “Memento Park”.

Het Gellert-monument is een standbeeld van Sint Gerardus en het beeld wekt de indruk alsof de geestelijke nog altijd de Hongaren wil bekeren.  Gellért kwam oorspronkelijk uit Venetië en was een vertrouweling van de koning.  Hij was eveneens leermeester van troonopvolger Imre en werd als dank daarvoor tot bisschop van Csanad gepromoveerd.  In 1803 verklaarde men Géllert, koning Stefanus en prins Imre (Emmerik) tot de eerste heiligen van Hongarije.  Volgens de legende werd de eerste parochiekerk in de binnenstad van Pest gebouwd op het graf van Géllert.

 

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Hongarije)

Over de auteur

Scroll naar boven