Het kasteel van Shawbak ligt ten oosten van de hoofdstraat van Shawbak op een heuvel.  Het grootste deel stamt uit de tijd na de kruistochten.  Shawbak, ook wel Montréal genoemd, was de eerste voorpost van het koninklijke Jeruzalem en werd in 1115 door Boudewijn I opgetrokken.  Het kasteel viel in handen van de Ajjubiden en vervolgens van de Mammelukken die het aanzienlijk uitbreidden.  Details daarover zijn vermeld n de inscripties op de muren van de torens.  De oorspronkelijke toegang tot het kasteel bestond uit een driedubbele poort.  De kruisvaarderskerk staat boven de ingang.  Met uitzondering van deze kerk en een aantal vertrekken langs de gang aan de noordoostkant van het kasteel resteren geen andere bouwkundige elementen uit de tijd van de kruisridders.

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Jordanië)

Over de auteur

Scroll naar boven