…de officiële naam van Italië luidt “Repubblica Italiana”

…de hoofdstad van Italië is Rome

…het volkslied van Italië heet “Il Canto degli Italliani” (Het Lied van de Italianen).  Onder de Italianen staat het bekend als Inno di Mameli (Mameli’s Hymne).  Soms wordt er ook naar gerefereerd onder de naam Fratelli d’Italia (Broeders van Italië).  De tekst werd geschreven in de herfst van 1847 in Genua, door de 20-jarige student en patriot Goffredo Mameli, in een klimaat waarin het volk in opstand was voor de eenwording en de onafhankelijkheid van Italië.  Deze opstanden gingen vooraf aan de Italiaanse Onafhankelijkheidsoorlog tegen Oostenrijk.  Twee maanden later werd de tekst op muziek gezet in Turijn door Michele Novaro. De hymne won aan populariteit gedurende de periode van het Risorgimento en de daaropvolgende decennia.
Na de eenmaking van Italië (1861) was het nationale volkslied de Marcia Reale (of Fanfare Reale), de officiële hymne van het Huis van Savoye, gecomponeerd in 1831 in opdracht van Karel Albert van Sardinië.  De Marcia Reale bleef het Italiaanse volkslied tot de geboorte van de Italiaanse Republiek. 
Het was niet toevallig dat Giuseppe Verdi, in zijn Inno delle Nazioni (Hymne der Volkeren), gecomponeerd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Londen van 1862, koos voor Il Canto degli Italiani om Italië te vertegenwoordigen en niet voor de Marcia Reale.
Van 1922 tot 1943, de fascistische periode, werd elke publieke voordracht van de Marcia Reale gevolgd door de hymne van de Partito Nazionale Fascista getiteld Giovinezza.
Op 12 oktober 1946 werd Italië een republiek en werd Il Canto degli Italiani gekozen als het nieuwe volkslied van het land.  Deze keuze werd officieel op 17 november 2005, bijna 60 jaar later

…Como is bekend als “zijdestad”.  Como dankt haar naam en welvaart aan de bewerking en productie van het kostbare zijde en ook nu nog wordt het volop geproduceerd onder meer voor een aantal beroemde modehuizen.  Sinds 1990 is er een zijdemuseum geopend aan de Via Castelnuovo.  Het Museo didattico della Seti di Como

…Leonardo schilderde Het Laatste Avondmaal als een soort secco op een droge muur en niet op nat gips zodat het geen echt fresco is.  Omdat een fresco als kunstwerk is te wijzigen, koos Leonardo in plaats daarvan ervoor om de stenen muur te dichten met een laag pek, een  kalkonderlaag en mastiek. Vervolgens bewerkte hij deze laag met tempera.  Door de gebruikte techniek heeft de tijd het schilderij geen goed gedaan.  Kort na de voltooiing van het schilderij raakte het al in verval.  Omdat het niet kan worden verplaatst is het nooit in particulier bezit geweest

…In de Abdij van Tongerlo is een getrouwe kopie op linnen van Het Laatste Avondmaal in perfecte staat bewaard gebleven.  Deze kopie is in 1506-1507 gemaakt door Andrea di Bartoli Solario (ook Solari), een leerling van da Vinci, onder toezicht van zijn meester.  De meester zou zelf het hoofd van Jezus en van Johannes hebben geschilderd op deze kopie

…Nabij San Siro is er speciaal voor de clubs een station aangelegd, ter bevordering van de doorstroom van fans van andere ploegen.  Zo kunnen zij vanaf het treinstation in het centrum van Milaan doorreizen via een tram die richting het stadion gaat.  Er gaat dan altijd beveiliging mee.  Het station bevat 22 uitstapplaatsen voor de oostelijke ingang

Over de auteur

Scroll naar boven