Graaf Istvan Széchényi (bijgenaamd “de grootste Hongaar”) was de man die initiatief nam tot de bouw van de brug.  Ze werd tussen 1839 en 1849 gebouwd naar een ontwerp van de Brit William Tierney Clark onder leiding van de Schot Adam Clark.  Bijna was de haast voltooide brug verwoest in de chaos van de revolutie van 1848-1849 maar uiteindelijk kon ze op 21 november 1849 worden geopend.
In januari bliezen Hitlers troepen de brug op om de opmars van de Russische troepen onder leiding van maarschalk Timosjenko te vertragen. 
In 1949 was de brug weer in haar oorspronkelijke vorm heropgebouwd en de ingebruikname vond precies 100 jaar na de inwijding plaats op 21 november.

De Kettingbrug staat op twee pijlers waarvoor antieke triomfbogen als voorbeeld hebben gediend. Twee leeuwen van steen, ontworpen door Janos Marschalko werden in 1885 geplaatst en zorgen voor een stille bewaking aan weerszijden.

 

 

 

(Op de fotopagina kunt u nog andere foto’s bekijken van Hongarije)

Over de auteur

Scroll naar boven